Effectiveness of cranial osteopathic treatment in chronic insomnia. A quasiexperimental study

Title

Effectiveness of cranial osteopathic treatment in chronic insomnia. A quasiexperimental study

Title

L'efectivitat de l'osteopatia cranial en pacients amb insomni crònic. Estudi quasiexperimental

Author(s)

Cuartango Oliden, Jaizki; Viñas Jiménez, Elisa; Granés Cuñé, Anna

Abstract

Introduction: insomnia is the most common sleep disorder. Insomnia affects between 6% and 10% of the population, most often women. Osteopathy aims to restore the balance that defines good health through manual contact. The aims of this study were: to demonstrate that treatment with cranial osteopathy can increase quality of sleep, reduce the number of awakenings and hypnotic drug consumption.
Methods: The study was a quasi-experimental pre-post intervention of patients diagnosed with chronic insomnia, without a control group. The sample consisted of 20 subjects of Collioure, France. The variables were the scale Pittsbrugh, medication, number of awakenings, stress, motivation daytime and sleep quality. Is calculated using ANOVA analysis of variance, chi-square, represented with boxplot.
Results: It was used α <0.05. In medication, daytime motivation, quality of sleep and number of awakenings variables, it was found statistical significant differences before and after treatment. There were no statistical significant differences in the level of stress.
Conclusions: The treatment of cranial osteopathy decreased number of awakenings, the score of scale Pittsburgh and hypnotic drugs. This treatment increased motivation daytime and the quality of sleep in patients.

Abstract

Introducció: L’insomni és el trastorn de son més freqüent. L’insomni afecta entre un 6% i un 10% de la població, amb major freqüència a les dones. L’osteopatia té com a objectiu recuperar l’equilibri que tipifica la bona salut mitjançant el contacte manual. Els objectius d’aquest estudi van ser: demostrar que el tractament amb osteopatia cranial pot augmentar les hores de son, disminuir el despertar precoç i disminuir el consum de fàrmacs hipnòtics.
Metodologia: Es realitzà un estudi quasi-experimental pre-post intervenció sense grup control de pacients diagnosticats d’insomni crònic. La mostra constà de 20 subjectes de Collioure, França. Les variables van ser l’escala Pittsburgh, la medicació, nombre de despertars, estrès, motivació diürna, qualitat del son. Es calculà amb anàlisi de variància ANOVA, chi-quadrat i representà amb caixa de bigotis.
Resultats: S’utilitzà α<0,05. En la variable de la presa de medicaments, motivació diürna, qualitat del son i nº de despertars en els subjectes, es van trobar diferències estadísticament significatives abans i després del tractament. No es van trobar diferències estadísticament significatives amb el nivell d’estrès.
Conclusions: L’osteopatia cranial va disminuir el nombre de despertars, fàrmacs hipnòtics, motivació diürna, puntuació Pittsburgh i augmentà la qualitat del son en els pacients.

presented at

Date Accepted

2017

Date Submitted

28.5.2018 18:03:53

Type

osteo_thesis

Language

Spanish

Number of pages

42

Submitted by:

62

Pub-Identifier

16164

Inst-Identifier

1049

Keywords

Cranial osteopathy; Chronic insomnia

Recommended

0

Medium

cuartango_jaizki.pdf

Item sets

Cuartango Oliden, Jaizki; Viñas Jiménez, Elisa; Granés Cuñé, Anna, “Effectiveness of cranial osteopathic treatment in chronic insomnia. A quasiexperimental study”, Osteopathic Research Web, accessed December 1, 2022, https://www.osteopathic-research.com/s/orw/item/394